Start

 

 

 

 

 

 

 

Camento Securitys huvudmål är att försöka hålla bästa möjliga kvalitetsprodukter och tillgodose kunden med bästa möjliga trygghet.

Hos oss äger du ditt larm-Inga abonnemangskostnader
Att betala abonnemang från 400 kr/månad för något som man inte äger blir en dyr kostnad om man räknar på 10-års period.  Vill man sedan köpa loss hemlarmet/företagslarmet blir det en ytterligare kostnad.
Läs mer
Delbetala ditt hemlarm/företagslarm
Ett hemlarm/företagslarm kan vara en större investering i ditt hem eller företag därför har vi gjort det möjligt för er att kunna delbetala larmsystemet. Du kan dela upp det från 3-24 månader. Du kan få det räntefritt beroende hur du vill lägga upp det. Se mer på vår sida försäljningsvillkor
Läs mer
Tänk på detta innan köp av larm 
    Att köpa ett förprogrammerat hemlarm/företagslarm och sedan installera det själv ska man tänka på följande:
*  Ingen professionell säkerhetsanalys är gjord-Det finns många aspekter att tänka på.
*  Vid letande av larmföretag finns det några som kör med möjlighet att fylla i några enkla frågor på nätet typ av
    ditt boende, hur stort ditt hus är, antal ingångar mm. Detta tycker vi inte är en seriöst säkerhetsanalys utan ger
    bara ett sken av detta. Vi är seriösa när en säkerhetsanalys ska göras eftersom man behöver vara på plats och
    se omgivningen.
*  Att ha klipp på Youtube hur en installation ska göras, är inget vi rekommenderar. Det är mycket information som
    förbigås och vill man att allt ska fungera rätt anser vi att anlita en professionell installatör.
*  Förprogrammeringen är inte anpassad till objektet som ska larmas utan är endast standardprogrammerat
*  Vill ni lägga till sensorer under monteringen har vi med extra sensorer som ni får direkt programmerat och
    monterat istället för att gå in och beställa igen
*  Monterar man upp ett förprogrammerat larm vet man inte om räckvidden kommer att fungera t.ex. i garage,
    källare eller annat utrymme
*  Kommer GSM-mottagningen att fungera där centralapparaten ska sitta-Camento Security gör mätningar av detta
*  Kommer placeringen av sensorerna vara korrekt uppsatta
*  Att gå in på forum eller ringa support är tidskrävande och krävs tålamod
*  Ni slipper läsa manualen som oftast är svår att tyda om man inte är insatt i systemet
*  Möjlighet till rabatt är större vid ett kundbesök av Camento Security
*  Det finns ingen som kan visa hur larmet fungerar vid köp utan installation
*  Ni får mer alla dokument som behövs från Camento Security
*  Önskar ni lägga till användarkoder eller tags under tiden vi monterar larmet kan detta göras direkt
*  Sensortest av alla sensorer-Kanhända att godset har skadats vid transporten
*  Vi frågar kunden efter varje inställningsmöjlighet och förklarar vad det betyder
*  Ni får en bonusprodukt när vi installerar hos er
*  Hjälp med appuppkoppling och demo av er telefon vid besöket
*  Finns alla verktyg och mätinstrument som behövs vid en installation
*  Mätning av räckvidden av detektorerna att de sitter rätt placerad med våra mätinstrument
*  Bedömer att rätt sensor är vald till rätt ändamål
*  Vid eventuell kabeldragning kan vi göra det på plats
*  Tecknande av serviceavtal för årlig eller kvartalskontroll av er anläggning
*  Uppföljning av era larmhändelser vid felrapporter och meddelar när något bör göras. Detta ingår i vår
    installationskostnad
*  Uppmärkningen av sensorerna i rätt ordning enligt rumsplaceringen
*  Montering av extra vägguttag så centralapparaten blir rätt placerad
*  Dokumenten som behövs till larmcentralen med noggrann översikt över placering mm så att väktaren
    lätt kan hitta rätt sensor som larmat
*  Kontroll av in och utpasseringstid är korrekt inlagd
*  Camento Security har kontaktnät med låssmeder, elektriker och byggare
*  Hos oss ser du teknisk data på produkterna istället för bara reklamtexter
Läs mer

 

 

 

 

Styr larmet via appen

Via appen kan du fjärrstyra hemlarmet/företagslarmet och t.om. ändra inst. i installationläge. Du kan se kamerabilder och höra ljud från kamera PIR-detektorn, styra larmet, se larm-händelser och sortera efter typ, aktivare siren, översikt över larmsensorerna, översikt över externa utgångar mm.

 

 

 

 

Powermaster kan kopplas upp till larmcentral (klicka här) exempelvis Securitas larmcentral. Larmet går att fjärrstyra med app via mobiltelefon, SMS eller fast tonvalstelefon. Visonics produkter har certifierats av SBCS (Svensk Brand och Säkerhets Certifiering) och rekommenderas av SSF (Svenska Stödskydds Föreningen).

 

 

 

Larmen vi säljer har olika varianter och larmtillbehör (klicka här) att välja emellan beroende av funktion, design, miljö och ändamål. Olika alternativ för fjärrkontroller,  manöverpaneler, magnetkontakter, överfallsknappar, sirener, rökdetektorer finns att tillgå.

 

 

Sov tryggt om natten och ha kontroll över ditt hus eller företag när du är bortrest mot inbrott, brand, vattenskador och temperaturskillnader. Med specifika larmsensorer kan du få förvarningslarm innan tjuven kommer in i ditt hem. Vi har specialpaket för just dessa ändamål.